Midsommar

Välkommen till traditionellt midsommarfirande i Tångenparken midsommarafton fredagen den 21 juni 2024 kl. 15,00 Vi startar med att tillsammans klä midsommarstången kl. 14,30. Välkommen.

Årsmöte 2024

Medlemmar i Tångens byalag inbjudes till årsmöte den 29 juni kl 15.00 på Fregatten. Anmälan sker till Birgitta Carlsson på tel. 0705-439 581 senast den 26 juni. Styrelsen för Tångens byalag önskar er varmt välkomna.

Samarbete med andra föreningar

Som ett led i att stärka föreningars inflytande i kommunen har ett samarbete börjat ta form med andra intresseföreningar i närområdet. Den 28 april var Hovenäsets intresseförening sammankallande till en dialog kring föreningars gemensamma intressen och under denna träff var representanter från sju olika föreningar. Det var en informationsrunda där...