Styrelsen 

Ordförande
Gunnar Arndt
070-261 34 58

Vice Ordförande
Dick Johansson
070-727 66 40

Sekreterare
Maria Holmström
070-402 28 61

Kassör
Birgitta Carlsson
070-543 95 81

Ledamot
Lilian Johansson
070-224 45 96

Suppleant
Charlotte Haglund
070-251 28 40

 

Kontakt 

info@fisketangen.se