Garn räckan

När fiskare från Sotenäset startade drivgarnsfiske efter makrill, uppstod behov av lämpliga torkställningar för näten, då näten var av bomullsgarn från engelska spinnerier. Ett stort antal garnräcker, eller garnräkker som det uttalas på dialekt, byggdes på holmar och skär av olika fiskelag när fisket var som störst.

Drivgarnsfiske efter makrill bedrevs måndag till fredag och sedan förhalades garnen till tork på garnräcka lördag till söndag och årscykeln för drivgarnsfiske var oftast maj t.o.m. juni.

När konstfiber ersatte bomullen på 1960-talet fanns inte längre behov av garnräckor och sista båt att använda garnräckan Väståre Hammphôllmen var LL 667 ASTA i Tôllar Ô Seiels regi under åren 1981 till 1984.

Garnräckan på Väståre Hamphôllmen (väster om hampholmen) uppfördes våren 2017 av Tångens byalag och föreningen Tôllar ô Seijel och bekostades av Tångens byalag.