Fiske tången

Fisketången är belägen längst Bohuskusten i Sotenäs kommun, Fisketången är ett gammalt fiskesamhälle som tillsammans med Gravarne och Bäckevik blev Kungshamn för över 40 år sedan. Även att Kungshamn anses vara Sotenäs centralort är uppdelningarna fortfarande viktiga i ortens kollektiva minne och kultur. Detta leder till behovet att bevara Fisketångens unika miljö med bland annat fiskebodar och ljugarbänkar.