Fiske tången

Fisketången är belägen längst Bohuskusten i Sotenäs kommun, Fisketången är ett gammalt fiskesamhälle som tillsammans med Gravarne och Bäckevik blev Kungshamn för över 40 år sedan. Även att Kungshamn anses vara Sotenäs centralort är uppdelningarna fortfarande viktiga i ortens kollektiva minne och kultur. Detta leder till behovet att bevara Fisketångens unika miljö med bland annat fiskebodar och ljugarbänkar.

Styrelsen 

Ordförande
Gunnar Arndt
070-261 34 58

Vice Ordförande
Dick Johansson
070-727 66 40

Sekreterare
Lilian Johansson
070-224 45 96

Kassör Birgitta Carlsson
070-543 95 81

Ledamot
Ulf Hanisch
070-5108571

Suppleant
Charlotte Haglund
070-251 28 40