Tångens  Byalag

Tångens Byalag är en ideell förening med årligen över 200 medlemmar som arbetar för att verka för Fisketångens bästa. Föreningens vision är att samhället skall kunna utvecklas i balans med att den unika miljön skall bevaras. Styrelsen för kontinuerlig kommunikation med representanter från Sotenäs Kommun för att tillse att föreningens intressen hanteras. Tångens Byalag är en förening för alla som har ett gemensamt intresse av att ta tillvara den unika miljön på Fisketången och föreningens ambition är att vara ett stöd och en samtalspartner för politikerna i frågor som rör Fisketången, samt att fungera som en remissinstans i dessa frågor.

Styrelsen består idag av ordförare, vice ordförare, kassör, sekreterare samt en ledamot och ersättare som arbetat gemensamt åt samma mål för Fisketångens bästa.

Flygfoto: 2021

Flygfoto: Omk. 1942

BLi medlem

Vill du bli medlem?
Medlemsavgift 100kr/hushåll 
Bankgiro: 312-9400 
Swish:1231630219

versamhetsplan för året

Aktuellt 

Anslagstavlan

Midsommar

Välkommen till traditionellt midsommarfirande i Tångenparken midsommarafton fredagen den 21 juni 2024 kl. 15,00 Vi startar med att tillsammans klä midsommarstången kl. 14,30. Välkommen.

Läs mer »
Anslagstavlan

Årsmöte 2024

Medlemmar i Tångens byalag inbjudes till årsmöte den 29 juni kl 15.00 på Fregatten. Anmälan sker till Birgitta Carlsson på tel. 0705-439 581 senast den

Läs mer »

Ny mailadress?

Har du flyttat eller bytt mailadress?
Fyll i formuläret eller skicka dina nya uppgifter till: 
info@fisketangen.se