Tångens byalag!

Tångens  Byalag

Tångens Byalag är en ideell förening med årligen över 200 medlemmar som arbetar för att verka för Fisketångens bästa. Föreningens vision är att samhället skall kunna utvecklas i balans med att den unika miljön skall bevaras. Styrelsen för kontinuerlig kommunikation med representanter från Sotenäs Kommun för att tillse att föreningens intressen hanteras. Tångens Byalag är en förening för alla som har ett gemensamt intresse av att ta tillvara den unika miljön på Fisketången och föreningens ambition är att vara ett stöd och en samtalspartner för politikerna i frågor som rör Fisketången, samt att fungera som en remissinstans i dessa frågor.

Styrelsen består idag av ordförare, vice ordförare, kassör, sekreterare samt en ledamot och ersättare som arbetat gemensamt åt samma mål för Fisketångens bästa.

Flygfoto: 2021

Flygfoto: Omk. 1942

BLi medlem

Vill du bli medlem i Tångens byalag?

Medlemsavgift 100kr/Hushåll 

Bankgiro 312-9400 

versamhetsplan för året

Aktuellt 

Årsmöte 2022
Anslagstavlan

Årsmöte 2022

Medlemmar i Tångens byalag inbjudes till årsmöte den 2 juli kl 15.00 på Fregatten. Anmälan sker till Birgitta Carlsson på tel. 0705 439 581 senast

Läs mer »

Ny mailadress?

Har du flyttat eller bytt mailadress?

Fyll i formuläret eller skicka dina nya uppgifter till: 

Info@fisketangen.se