Tången bryggan

Fisketången var tidigt ett utpräglat fiskeläge, till stor del inriktat på storfiske dvs fiske med större båtar som allt efter säsong bedrev fiske i Skagerack, på Nordsjön eller uppe runt Island. Den naturliga samlingspunkten och således centrum i samhället utgjordes av bryggan. Runt bryggan fans nödvändig service till fiskebåtarna med Oljebåt som man kunde fylla bränsle från, samt möjligheter att köpa olika smörjeprodukter från oljeboden, första boden in mot tångekilen, som dock brann ned till grunden 2005, men har sedan byggts på nytt. Sedan kunde man proviantera från Kooperativa, nuvarande hotell Fisketången, som även hade eget bageri samt tillbehör som behövdes på båtarna.

Sedan kunde man få Is från Isbolaget 100 meter bort. Isbolaget blev sedermera ett av kustens mest besökta diskotek, Piraten, innan det brann ner och ersättes av en av kustens lyxigaste bostäder. Tångebryggan var sålunda en effektiv utgångspunkt för fiskebåtar inför längre fisketurer. Tångebryggan låg också längst ut mot havet inför fisketurerna och var genom sitt strömmande vatten ett av de sista ställena att få problem med is när isen annars la sig tjock på vintrarna.

Soten lade till vid tångebryggan dagligen med sin reguljära trafik mellan Gravane och Lysekil. En gång i veckan lade fraktbåten från Göteborg till, allt detta gjorde att bryggan blev det naturliga centrumet. Det var dit man gick för att träffa folk. Man kunde få reda på om någon hört något från fiskebåtarna på havet, det var där man såg om båtar var på väg in eller ut och så vidare.

Tångens byalag verkar för att bryggan skall vara och förbli en säker och gemytlig mötesplats. Bryggan med dess omnejd visar prov på den typiska uppbyggnaden av hur fiskelägena en gång i tiden var uppbyggda längst med Bohuskusten. Bryggor, sjöbodar, trånga gränder och hus tätt intill. 

 

Här syns Tångenbryggan 1946, som även går under namnet Ångbåtsbryggan tillsammans med Fiskebåtarna LL 277 Blenda, LL Äling, LL 916 Vendela och LL 996 Donalda utanför Kooperativa och Shell. 

1940-talet. Den stora byggnaden tillhörde Kooperativa handelsföreningen Trygg. Vid bryggan ligger LL 606 Laila, LL 996 Donalda och LL 916 Vendela. 

I slutet av 1950-talet ser vi här LL 33 Tärnfors och Kooperativas tankbåt Bore samt LL 607 Flygia som är på utgående. 

Sjöboden Svecias Bû uppfördes troligen under det stora sillfisket under perioden 1760-80. Byggnaden var uppförd i timmer och var opanelad. Timret var till stor del rundtimmer men vissa stockar var av skrätt timmer. 

Byggnaden flyttades från hamnen i Graverne till Ångbåtsbryggan, ytterst i Tångenkilen på en markyta som tidigare varit nyttjad som oljeupplag i mitten av 1980- talet och sköttes den sista tiden fram tills den brann ned 2005 av föreningen Tôllar & Seijel.