Samarbete med andra föreningar

Som ett led i att stärka föreningars inflytande i kommunen har ett samarbete börjat ta form med andra intresseföreningar i närområdet. Den 28 april var Hovenäsets intresseförening sammankallande till en dialog kring föreningars gemensamma intressen och under denna träff var representanter från sju olika föreningar. Det var en informationsrunda där...