blog

Årsmöte 2022

Medlemmar i Tångens byalag inbjudes till årsmöte den 2 juli kl 15.00 på Fregatten. Anmälan sker till Birgitta Carlsson på tel. 0705 439 581 senast den 30 juni. Styrelsen för Tångens byalag önskar er varmt välkomna.

Midsommarfirande i Tångenparken

Efter två år med pandemin kommer vi nu återigen fira midsommar med dans kring midsommarstången i Tångenparken igen. Vi klär stången kl 14.30 och reser den kl 15.00. Ta gärna med en kaffekorg och känn Er välkomna.

Samarbete med andra föreningar

Som ett led i att stärka föreningars inflytande i kommunen har ett samarbete börjat ta form med andra intresseföreningar i närområdet. Den 28 april var Hovenäsets intresseförening sammankallande till en dialog kring föreningars gemensamma intressen och under denna träff var representanter från sju olika föreningar. Det var en informationsrunda där...

Tipspromenad under Påskmingel i Tångenparken.

Över 50 barn gick tipspromenad under Långfredagens Påskmingel och 15 vinnare har informerats. Vi är otroligt stolta över hur duktiga alla barnen var både på att svara på frågorna och att gissa på antalet bönor. Nästan 100 blanketter från vuxenpromenaden lämnades in och fyra vinnare blev kontaktade. Med tanke på...