Styrelse

Har du tankar och synpunkter kring vad vi kan arbeta för i Tångens byalag eller någon fråga? Kontakta då gärna någon i styrelsen.

Ordförande

 


Gunnar Arndt


Liggarebacken 7


456 32 Kungshamn


Tel. 0523-301 52


Mob. 070-261 34 58


gunnar.arndt@telia.com

Suppleant

 


Lisbeth Frisk


Ekgatan 2


45632 Kungshamn


Mob. 070-666 57 90


lisbeth.frisk@gmail.com

LedamotLilian Johansson


Dalstigen 1


456 32 Kungshamn


0702-24 45 96


l.johansson09@telia.comSekreterareMaria Holmström


Dalgatan 20


456 32 Kungshamn


Mob. 070-402 28 61


maria.i.holmstrom@gmail.com

 


Kassör

 


Birgitta Carlsson


Jänkegången 2


456 32 Kungshamn


Mob. 070-543 95 81


bcarlsson75@gmail.com

 

Vice OrdförandeDick Johansson


Vintergatan 7


456 32 Kungshamn


Tel. 0523-304 38


Mob. 070-727 66 40


condustria@bredband2.com