Verksamhetsberättelse för Tångens Byalag

12 juli 2008-28 juni 2009

 

 

 

Tångens Byalag startade 2008 med stormöte i Tången parken.

Som styrelse valdes: Leif Andreasson, Vanja Befrits, Lisbeth Frisk, Rosita Holmström

och Margareta Ling-Vannerus. Styrelsen valdes på ett år.

Stadgar för Byalaget antogs.

Medlemsavgiften beslöts till 50 skr/år

Under året har styrelsen haft fem möten samt kontakter via email och telefon.

 

Behandlade ärenden under året

- Kontakt med Kommunen angående farthinder och fartbegränsning

  Kontakt styrelsen och  Börje Fors.

  Resultat: Farthinder har uppsatts på Tångenvägen genom parken.

     Reflexer för enskilt farthinder på Östergatan.

     Utökning av 30 zon,samt övriga önskemål om farthinder är

      under utredning på Kommunen.

 

 Kontakt med Kommunen angående badplatsen.

 Resultat: Uppfräschning och förbättringar har påbörjats.

                Regelbunden tillsyn och spolning har erbjudits av  Martin Hjelm

                Kontakt med Kommunen angående tillstånd för kommunalt vatten

                ombesörjes genom  Gerry Ekgrund

 

Kontakt med Kommunen angående upprustning av Udden på Lill-Tången.

Resultat: En snygg och ekonomiskt fördelaktig plan har tagits fram av Lena Sjögren

               och Louise Ling-Vannerus.

               Genomförandet är under utredning på Kommunen.

 

Kontakt med Kommunen angående Svecia sjöbod på Tångenbryggan.

Resultat: Bohusläns museum har genomfört en inventering tillsammans med

               Kåre Tånge. Intendentens utredning och rekommendation har över-

               lämnats till Kommunen. Utredning pågår. Under tiden får Svecia inte röras.

 

Kommunen har kontaktats angående lekparker. Inventering har gjort av Eva Pihl

Resultat: Arbetet har påbörjats med lagningar i lekparken på Änggatan.

               Byte av  sand i sandlådorna planeras.

 

Kommunen har kontaktas angående byte av gatlyktor och ljuskällor.

Resultat: Ljuskällorna har ersatts av energivänligare och vackrare ljus.

               Nya gatlyktor är dessvärre  ej aktuella för närvarande.

 

Kommunen har kontaktats angående räddningsstege/trappa på Tångenbryggan.

Resultat: Frågan är under utredning på Kommunen.

 

 

 

Kommunen har kontaktas angående önskemål av asfaltering av resterande grus-

områden på Varvsgatan.

Resultat: Frågan är under utredning på Kommunen.

 

Kommunen har kontaktats angående problem med skräp och grovsopor runt Bringlan.

Resultat: Hopsamlig av grovsopor och skräp ombesörjdes av Martin Hjelm.

               Kommunen ordnade hämtning via container samt satte upp förbudsskylt.

 

Kommunen har kontaktats för information angående planerad verksamhet i gamla

Regnklädesfabriken.

Resultat: Skrivelse till Kommunen i denna fråga ombesörjdes av Ralf Johansson,

               samt ett påpekande att giltigt bygglov endast gällde konferensanläggning.

               Skriftligt svar har erhållits från Kommunen att samarbetet med Västkustfamiljen

               ej är aktuellt.

 

Kommunen har kontaktats angående beskärning av träd i Tångenparken.

Resultat: Frågan är under utredning på Kommunen eftersom tillstånd krävs

               från Naturvårdsverket.

 

Kommunen har kontaktats angående utnyttjande av Byalaget som remissinstans.

Resultat: Inga frågor har tagits upp med Byalaget eller dess styrelseledamöter.

 

Övriga frågor

Byalagets hemsida är under produktion men har tyvärr ej kunnat slutföras på grund av

ändrade förhållande för  den frivilliga insatsen.

 

Bankkonto har öppnats i SE-banken som också sköter transaktioner  utan kostnad

för Byalaget. Konto nr 312-9400.

 

Medlemskort har producerats av Henry Steffens med bild av Bo Antonsson helt utan

kostnad för Byalaget.

 

Definitionen av Tången är en tolkningsfråga. Byalaget har valt att följa det gamla

municipalsamhällets gränser med hänsyn tagen till nybyggnationer.

Posten saknar tyvärr information om  den exakta utbredningen av Fisketången

som postadress.

 

 

Styrelsen för Tångens Byalag

 

Leif Andreasson                             Rosita Holmström

 

 

Vanja Befrits                                  Margareta Ling-Vannerus

 

 

Lisbeth Frisk