Protokoll för vid konstituerande av styrelsen för Tångens

Byalag 2009-06-28, Tångenparken

 

 

Närvarande: Rosita Holmström, Birgitta Karlsson, Anna Mauléon,

Christina Raner och Lisbeth Frisk

 

 

§ 1.   Ordförande Rosita, hälsade samtliga ledamöter välkomna.

 

§ 2.   Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Anna Manléon och

         Christina Raner

 

§ 3.   Till sekreterare för Tångens Byalag utsågs Lisbeth Frisk

 

§ 4.   Till kassör för Tångens Byalag utsågs Birgitta Karlsson

 

§ 5.   Till firmatecknare för Tångens Byalag utsågs Ordförande Rosita Holmström och

         Kassör Birgitta Karlsson, att var för sig teckna firman.

 

§ 6.   Mötet avslsutades

 

 

 

Vid protokollet

 

Lisbeth Frisk                                                    Rosita Holmström

Sekreterare                                                                                       Ordförande

 

Justerare:

 

Anna Manléon

 

 

Justerare:

 

Christina Raner